Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 29.4.2014(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat v úterý dne 29. dubna 2014 od 19 hodin v zasedací místnosti v Mladém Smolivci.

Program

  1. Schválení programu
  2. Volba ověřovatelů
  3. Kontrola usnesení
  4. Uzavření smlouvy o dílo na akci „Zateplení objektů Obce Mladý Smolivec“
  5. Došlá pošta
  6. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 22. 4. 2014

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 22.04.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 29.04.2014

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace