Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 30.11.2018(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat v pátek 30.11.2018 od 19 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mladém Smolivci

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Smlouva na dodávku elektřiny na rok 2019
 6. Rozšíření profilu zadavatele obce o aplikaci pro elektronické zadávání veřejných zakázek
 7. Žádost o pronájem prostor hostince v Mladém Smolivci
 8. Žádost finanční příspěvek pro organizaci ALKA o.p.s.
 9. Žádost o dočasné pozastavení využívání prostor v knihovně v Mladém Smolivci
 10. Žádost o navýšení příspěvku do MŠ Starý Smolivec
 11. Schválení zápisů v obecních kronikách
 12. Příprava rozpočtu na rok 2019
 13. Došlá pošta
 14. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 22. 11. 2018

Podepsán: Jan Spour - místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desku: 22.11.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.11.2018

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace