Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 9. 11. 2018(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat v pátek 9. 11. 2018 od 19 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mladém Smolivci

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Ustanovení stavební komise
 6. Smlouva na dodávku elektřiny na rok 2019
 7. Prodej pozemku p.č. 870/32 o výměře 40 m2 v k.ú. Starý Smolivec za cenu 30 Kč/m2 dle GP 265-88/2018 a náklady na zaměření ve výši 4500 Kč panu Zoderovi z Plzně
 8. Žádost o prodej pozemku v k.ú. Dožice p.č. 584/2 panu Netušilovi z Dožic a strategie prodeje či směny obecních pozemků od roku 2019
 9. Žádost Marka Rouse z Radošic o poskytnutí dotace pro HC Mladý Smolivec na sezónu 2018-2019
 10. Rozšíření profilu zadavatele obce o aplikaci pro elektronické zadávání veřejných zakázek
 11. Nabídka firmy RENOVA na vodoměry s dálkovým odečtem na pochůzkový systém
 12. Příprava rozpočtu na rok 2019
 13. Došlá pošta
 14. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 1. 11. 2018

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 01.11.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 09.11.2018

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace