Pozvánka na veřejné zasedání OZ(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 21. června 2012 od 20 hodin v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p. č. 427/6, 425/6 a 427/2 KN v k. ú. Radošice pro firmu ČEZ Distribuce
 6. Pronájem části pozemku 616/5 KN v k. ú. Budislavice panu Frolíkovi z Prahy
 7. Prodej pozemků p. č. 1201 KN a 1202 KN v k. ú. Radošice panu Petru Zemanovi z Věšína
 8. Úhrada neinvestičních nákladů ZŠ Zruč-Senec – doplněná výsledovka
 9. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 10. Informace o podlimitním VŘ na stavební práce Cyklostezka „Formanská stezka“ Starý Smolivec – Dožice.
 11. Veřejnoprávní smlouva s MěÚ Nepomuk – projednávání přestupků
 12. Žádost o prodloužení souhlasu se sdružením obecních pozemků v k. ú. Starý Smolivec do obory, pan Šiška ze Starého Smolivce
 13. Závěrečný účet Obce Mladý Smolivec 2011 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011, inventura za rok 2011
 14. Rozdělení HV za rok 2011 Mateřská škola Starý Smolivec
 15. Potvrzení paní Svatavy Šlaisové ve funkci ředitelky Mateřské školy ve Starém Smolivci na šestileté období
 16. Dohoda o prozatímním zajištění přístupu k pozemkům mezi panem Šťastným z Dožic a Obcí Mladý Smolivec
 17. Žádost na příspěvek na zpracování a vydání publikace o Josefu Siblíkovi
 18. Žádost SDH Mladý Smolivec na příspěvek na nákup pracovních obleků pro ženy
 19. Žádost o souhlasné stanovisko s umístěním mobilní garáže na pozemku 129/21 KN v k. ú. Starý Smolivec, paní Iveta Nachtmanová, Starý Smolivec
 20. Výsledek výběru zhotovitele v podlimitním VŘ na stavební práce Cyklostezka „Formanská stezka“ Starý Smolivec – Dožice
 21. Informace o územním řízení na modernizaci na vyšší parametry vedení V216 TR Přeštice – TR Milín
 22. Smlouva o vytvoření společného spádového obvodu se ZŠ
 23. Rezoluce na zachování KÚ v Nepomuku a požární stanice Nepomuk
 24. Nabídky firem na zpracování projektu na zateplení veřejných budov a na výměnu veřejného osvětlení
 25. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 12. 6. 2012

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 12.06.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 21.06.2012

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace