Pozvánka na veřejné zasedání OZ(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 23. srpna 2012 od 20 hodin v hostinci KD ve Starém Smolivci.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Smlouva na pronájem části pozemku u pošty v Dožicích p.č. st. 83 (zastávka autobusu) v užívání České pošty s.p.
 6. Odvolání občanů proti řízení ohledně stavebního povolení a prodloužení stavebního povolení cyklostezky Starý Smolivec - Dožice
 7. Vyjádření se k odvolání proti neuznání pozemků za oboru v k.ú. Starý Smolivec
 8. Výměna bojlerů v MŠ ve Starém Smolivci
 9. Dotace zelená úsporám – veřejné budovy
 10. Příspěvek na opravu kostela v Budislavicích
 11. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 15. 8. 2012

 

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 15.08.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 23.08.2012

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace