Pozvánka na veřejné zasedání OZ(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 20. září 2012 od 20 hodin v hostinci U Křížů v Budislavicích.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Jmenování revizní komise k provedení revize knihovního fondu
 6. Žádost o svolení připojení svodu dešťové vody do kanalizace p. Libor Kovařík, Dožice
 7. Žádost o prodej pozemku v k. ú. Starý Smolivec (část na Borku) p. Valenta, Starý Smolivec
 8. Žádost SDH Dožice o příspěvek na pracovní stejnokroje pro ženy
 9. Dar honebního společenstva Obci Mladý Smolivec ve výši 50000,- Kč
 10. Rozhodnutí KÚ Plzeňského kraje, kterým se potvrzuje platnost stavebního povolení i prodloužení stavebního povolení na cyklostezku Starý Smolivec - Dožice
 11. Výsledek prověrky BOZP
 12. Informace o probíhajících stavebních akcích obce
 13. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 13. 9. 2012

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 13.09.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.09.2012

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace