Pozvánka na veřejné zasedání OZ(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 25. října 2012 od 20 hodin v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Úhrada neinvestičních nákladů ZŠ Kasejovice za rok 2011, 2012
 6. Žádost HC Mladý Smolivec o příspěvek na sezónu 2012/2013
 7. Podání p. Karla Šišky, aby zastupitelstvo revidovalo usnesení 8/12 a 9/12
 8. Příprava rozpočtu, výše poplatků pro rok 2013
 9. Informace o probíhajících stavebních akcích
 10. Informace o Smoliveckém deníku
 11. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 18. 10. 2012

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 18.10.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 25.10.2012

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace