Pozvánka na veřejné zasedání OZ(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 20. prosince 2012 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Finanční dar pana Zemana z Radošic
 6. Rozpočet pro rok 2013
 7. Strategický plán obce 2012-2015
 8. Pronájem pozemků v k.ú. Dožice a v k.ú. Budislavice dle Oznámení záměru 8/2012
 9. Vyúčtování setkání důchodců a Kasejovických novin za rok 2012
 10. Hospodaření v lese za rok 2012
 11. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 13. 12. 2012

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 13.12.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.12.2012

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace