Pozvánka na veřejné zasedání OZ(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 24. ledna 2013 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Smlouva o smlouvě budoucí o uzavření věcného břemene s firmou ČEZ a.s. na pozemek v k.ú. Dožice 817/12 z důvodu vzdušného elektrického vedení
 6. Prodej pozemku p.č. 817/22 o výměře 73 m2 v k.ú. Dožice paní Karlíčkové z Plzně
 7. Žádost o směnu pozemku v k.ú. Budislavice pan Spour z Budislavic
 8. Žádost o odkoupení pozemku v k.ú. Radošice pan Draský z Radošic
 9. Žádost o dočerpání finančního příspěvku HC Mladý Smolivec
 10. Rozhodnutí KÚ Plzeňského kraje ohledně odvolání pana Šišky proti rozhodnutí MěÚ Nepomuk – zamítnutí žádosti o pokojný stav (pozemky určené pro výstavbu cyklostezky)
 11. Došlá pošta
 12. Hospodaření v lese za rok 2012
 13. Odpadové hospodářství za rok 2012 a na rok 2013
 14. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 17. 1. 2013

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 17.01.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 24.01.2013

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace