Pozvánka na veřejné zasedání OZ(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 14. března 2013 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a o právu stavby Dožice, RD, p.č. 134/1 – v NN, k NN firmy ČEZ Distribuce a.s.
 6. Uzavření nové smlouvy na výpůjčku nádob na tříděný odpad od firmy EKO-KOM a.s.
 7. Pronájem pozemku p.č. 163/1 KN v k.ú. Starý Smolivec o výměře 1,6414 ha za cenu 1000 Kč/ha/rok firmě Agrochov Kasejovice-Smolivec a.s.
 8. Prodej pozemku p.č. 1148/5 KN v k.ú. Radošice o výměře 21 m 2 za cenu 30 Kč/m2 paní Kapínové z Radošic
 9. Výběr zhotovitele zakázky malého rozsahu opravy fasády Kostela sv. Michaela Archanděla v Dožicích – 3. etapa loď kostela
 10. Zhotovení nové elektrické přípojky do garáže v Mladém Smolivci
 11. Dotace pro rok 2013
 12. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 7. 3. 2013

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 07.03.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 14.03.2013

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace