Pozvánka na veřejné zasedání OZ(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 18. dubna 2013 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Úhrada neinvestičních nákladů za děti navštěvující ZŠ Nepomuk za rok 2012
 6. Stanovení výše příspěvku na neinvestiční náklady MŠ Starý Smolivec za rok 2012 na děti z okolních obcí
 7. Schválení účetní závěrky MŠ Starý Smolivec za rok 2012 a rozdělení HV
 8. Schválení účetní závěrky Obce Mladý Smolivec za rok 2012 a inventarizační zprávy za rok 2012
 9. Navýšení nájemného za nebytové prostory pronajímané Telefónice Czech Republic a.s. v Mladém Smolivci čp. 27
 10. Žádost o vyjádření k možnosti prodej obecního pozemku p.č. 946/25 a část 946/3 v k.ú. Mladý Smolivec vedle čp. 47 firmy LICITA a.s.
 11. Pronájem pozemků v k.ú. Radošice p.č. 448/3 KN, 514/3 KN, 515 KN, 589/1 PK, 515 PK, 522 PK, 523 PK za účelem extenzivní pastvy koz a ovcí
 12. Výpověď ze smlouvy o pronájmu nebytových prostor v KD Starý Smolivec od p. Hrachovce z Příbrami
 13. Došlá pošta
 14. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 11.4. 2013

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 11.04.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 18.04.2013

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace