Pozvánka na veřejné zasedání OZ(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 16. 5. 2013 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Mladý Smolivec a závěrečný účet Obce Mladý Smolivec za rok 2012
 6. Ukončení činnosti knihovny v Dožicích
 7. Pronájem části pozemku p. č. st. 119 v k. ú. Mladý Smolivec o výměře 1 m2 bezúplatně na dobu určitou šesti let pro umístění informační vitríny pro potřeby projektu Venkovská tržnice III (obvodová zeď autobusové čekárny) MAS sv. Jana z Nepomuku
 8. Směna pozemků dle GP 82-33/2012 v k. ú. Budislavice p.č. 616/19 KN o výměře 228 m2 za p.č. 208/7 KN o výměre 196 m2 a p.č. 19/2 o výměře 61 m2, rozdíl směňovaných metrů 29 m2 za cenu 30 Kč/m2 a náklady na zaměření ve výši 2550 Kč p. Brdová, Příbram
 9. Prodej pozemku dle GP 84-6/2013 p.č. 616/33 KN v k.ú. Budislavice o výměře 32 m2 za cenu 30,-- Kč/m2 a náklady na zaměření ve výši 4500 Kč, p. Klain, Budislavice
 10. Nákup pozemku dle GP 86-12/2013 p.č. 616/34 v k.ú. Budislavice o výměře 38 m2 za cenu 30 Kč/m2 od p. Pechra, Budislavice
 11. Informace o rekonstrukci veřejného osvětlení v Radošicích
 12. Informace o dopravě materiálu na VE v Dožicích
 13. Dopis p. Martana z Radošic ohledně vyplavování několika staveb v horní části Radošic z přilehlého pole
 14. Žádost o finanční příspěvek na poskytování sociální služby raná péče
 15. Došlá pošta
 16. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 9. 5. 2013

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 09.05.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 16.05.2013

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace