Pozvánka na veřejné zasedání OZ(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 20. 6. 2013 od 19 hodin v KD ve Starém Smolivci.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Pojistná smlouva na cyklostezku Starý Smolivec – Dožice
 6. Neinvestiční náklady za rok 2012 ZŠ Vrčeň
 7. Neinvestiční náklady za rok 2012 ZŠ Kasejovice
 8. Záměr směny pozemků dle GP 85-19/2013 v k. ú. Budislavice p. č. 118/6 KN o výměře 2174 m2, dále p. č. 142/2 k.ú. Budislavice o výměře 198 m2 za p.č. 488/30 KN k.ú. Budislavice o výměre 2417 m2 bez doplatku za rozdíl směňovaných metrů, náklady na zaměření hradí zájemce p. Spour, Budislavice
 9. Záměr prodeje pozemku dle GP 119-27/2013 p. č. 1148/22 KN v k.ú. Radošice o výměře 16 m2 za cenu 30,-- Kč/m2, náklady na zaměření hradí zájemce p. Draský, Radošice
 10. Informace o přidělených dotací pro rok 2013
 11. Došlá pošta
 12. Zjištění zájmu občanů o provedení komplexních pozemkových úprav v katastru obce
 13. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 12. 6. 2013

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 12.06.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.06.2013

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace