Pozvánka na veřejné zasedání OZ(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 18. 7. 2013 od 19 hodin v hostinci u Křížů v Budislavicích.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Úhrada neinvestičních výdajů na žáka za rok 2012 MěÚ Blatná
 6. Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a.s. na zařízení distribuční elektrizační soustavy - Starý Smolivec E 98 – DTS, NN na pozemku p.č. 834/16 k.ú. Starý Smolivec
 7. Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a.s. na zařízení distribuční elektrizační soustavy – Dožice, p. 9/2 - NN na pozemku p.č. 817/1 k.ú. Dožice
 8. Pronájem části pozemku p.č. 817/12 v k.ú. Dožice o výměře 12 m2 za cenu 5 Kč/m2/rok paní Danuše Dostálová Dožice
 9. Informace o přidělené dotaci na opravu cisternové stříkačky KAROSA - JPOIII Mladý Smolivec
 10. Informace o výsledku zaměření další části Dožic
 11. Informace o možnosti provedení komplexní pozemkové úpravy v obci
 12. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 11. 7. 2013

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 11.07.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 18.07.2013

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace