Pozvánka na veřejné zasedání OZ(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 15. 8. 2013 od 19 hodin v hostinci u Fialů v Radošicích.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0103611429 Česká spořitelna a.s.
 6. Prodej pozemku v k.ú. Dožice p.č. 817/23 o výměře 78 m2 za cenu 30 Kč/m2 a náklady na zaměření ve výši 4700 Kč panu Krejčímu z Dožic
 7. Informace o přidělených dotacích v roce 2013
 8. Informace o směně a prodeji pozemku v k.ú. Radošice u Rybárny
 9. Došlá pošta
 10. Zjištění zájmu občanů o provedení komplexních pozemkových úprav v katastru obce
 11. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 7. 8. 2013

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 07.08.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.08.2013

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace