Pozvánka na veřejné zasedání OZ(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 19.9.2013 od 19 hodin v hostinci u Simony v Dožicích.

Program

  1. Schválení programu
  2. Volba ověřovatelů
  3. Kontrola usnesení
  4. Rozpočtové opatření
  5. Zalesnění pozemků v k.ú. Starý Smolivec spojené se změnou nájemní smlouvy s Agrochovem Kasejovice – Smolivec a.s.
  6. Doplnění žádosti pana Bůžka z Plzně na odprodej pozemku v Mladém Smolivci o geometrický plán na verandu
  7. Ukončení nájemního vztahu s panem Koškem na pronájem skladu v KD Starý Smolivec
  8. Došlá pošta
  9. Zjištění zájmu občanů o provedení komplexních pozemkových úprav v katastru obce
  10. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 12. 9. 2013

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 12.09.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.09.2013

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace