Pozvánka na veřejné zasedání OZ(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 17. 10. 2013 od 19 hodin v zasedací místnosti v Mladém Smolivci.

Program

  1. Schválení programu
  2. Volba ověřovatelů
  3. Kontrola usnesení
  4. Rozpočtové opatření
  5. Smlouva o spolupráci s firmou Seznam.cz, a.s.
  6. Prodej pozemku v k.ú. Mladý Smolivec díl a parcely č. 946/7 o výměře 5 m2 za cenu 30 Kč/m2 panu Luboši Bůžkovi z Plzně
  7. Došlá pošta
  8. Zjištění zájmu občanů o provedení komplexních pozemkových úprav v katastru obce Mladý Smolivec a ostatních obcí za účasti zástupce SPÚ ČR
  9. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 10.10.2013

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 10.10.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 17.10.2013

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace