Pozvánka na veřejné zasedání OZ(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 21. 11. 2013 od 19 hodin v zasedací místnosti v Mladém Smolivci.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Plán inventur
 6. Žádost pana Fialy z Radošic na pronájem druhé místnosti v přízemí domu čp. 1 (ubytovny) v KD ve Starém Smolivci
 7. Žádost o souhlas vlastníka, žádost o rozhodnutí pro vydání územního souhlasu, smlouva o umístění energetického zařízení - vše pro rekonstrukci NN v Dožicích, ulice k transformátoru
 8. Žádost o ukončení provozování hostince v Mladém Smolivci paní Kateřiny Markové z Prahy
 9. Žádost pana Karla Svobody ze Starého Smolivce na odprodej parcely v k.ú. Starý Smolivec p. č. 79
 10. Žádost hokejistů HC Mladý Smolivec o finanční příspěvek na sezónu 2013/2014 Šumavské hokejové ligy
 11. Doplnění žádosti pana Luboše Bůžka z Plzně na odprodej pozemků v k. ú. Mladý Smolivec
 12. Nabídka na umístění kontejneru na oblečení do naší obce od firmy REVENGE a.s.
 13. Informace o platebním rozkazu Okresního soudu PJ od firmy A-Kepča s.r.o. (rekonstrukce MŠ ve Starém Smolivci z roku 2010)
 14. Informace o směně pozemků v k.ú. Radošice pan Hroch, pan Javůrek a paní Křemenová
 15. Informace o dotacích v roce 2013 a provedených investičních akcí
 16. Došlá pošta
 17. Návrh rozpočtu na rok 2014
 18. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 13. 11. 2013

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 13.11.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 21.11.2013

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace