Pozvánka na veřejné zasedání OZ(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 19. 12. 2013 od 19 hodin v zasedací místnosti v Mladém Smolivci.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Rozpočet na rok 2014
 6. Obecně závazná vyhláška 1/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 7. Prodej pozemku p. č. st. 79 v k.ú. Starý Smolivec o výměře 119 m2 za cenu 30,-- Kč/m2 panu Karlu Svobodovi ze Starého Smolivce
 8. Prodej pozemku p. č. 425/17 v k.ú. Radošice o výměře 1000 m2 za cenu 50,-- Kč/m2 panu Josefu Hrochovi z Plzně
 9. Prodej pozemku dle GP 175-63/2013 p. č. 77/3 v k.ú. Mladý Smolivec o výměře 217 m2 za cenu 30,-- Kč/m2 panu Zdeňku Sedláčkovi z Nových Mitrovic
 10. Směna pozemků dle GP 242-44/2013 v k. ú. Starý Smolivec p. č. 459/1 KN o výměře 1533 m2 za p.č. 460/3 KN o výměre 1500 m2 a p. č. 876/2 o výměře 33 vše v k.ú. Starý Smolivec bez doplatku panu Pavlu Valentovi ze Starého Smolivce
 11. Záměr prodeje pozemku p. č. 946/7 v k.ú. Mladý Smolivec o výměře 86 m2 za cenu 30,-- Kč/m2
 12. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 864 – pronájem pozemků firmě Agrochov Kasejovice-Smolivec a.s.
 13. Zprávy finančního a kontrolního výboru
 14. Zápisy v obecních kronikách za rok 2012
 15. Došlá pošta
 16. Zpráva o hospodaření v lese za rok 2013
 17. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 12.12.2013

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 12.12.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.12.2013

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace