Pozvánka(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat dne 19. listopadu 2009 od 19.00 hodin v Budislavicích v hostinci U Křížů.

Program:

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Směna pozemků v k.ú. Radošice p.č. 327, 328 a 457 PK s paní (***) z Radošic za pozemek v k.ú. Radošice p.č. 589/1 PK
 6. Smlouva u uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Starý Smolivec, pan (***), p.č. 12/11 KN“
 7. Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů na provoz ZŠ a MŠ v Kasejovicích pro rok 2009
 8. Úhrada neinvestičních nákladů na provoz ZŠ ve Spáleném Pořičí pro rok 2009
 9. Žádost paní Voříškové z Hvožďan o snížení nájmu v hostinci v Mladém Smolivci
 10. Informace o Budislavické faře
 11. Informace o připravovaných projektech pro rok 2010
 12. Příprava rozpočtu pro rok 2010
 13. Odvoz TKO pro rok 2010
 14. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 12.11.2009

Eva Kubová
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 12.11.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.11.2009

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace