Pozvánka(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat dne 24. září 2009 od 20.00 hodin v hostinci SPORT na hřišti ve Starém Smolivci.

Program:

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě obce
 6. Smlouva na jednorázové dokácení ochranného pásma vedení vysokého napětí a smlouva o následné údržbě tohoto pásma
 7. Stanovisko obce k námitkám paní Martanové ve věci terénních úprav na pozemku pana Šímy v Radošicích
 8. Uschlé lípy na návsi v Radošicích a v Mladém Smolivci
 9. Zřizovací listina pro Mateřskou školu ve Starém Smolivci
 10. Výsledek veřejné výzvy na pozici úřednice OÚ
 11. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 16. 9. 2009

Eva Kubová
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 16.09.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 24.09.2009

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace