Pozvánka(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat dne 20. srpna 2009 od 20.00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci.

Program:

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Neinvestiční výdaje na žáky Základní školy v Blatné
 6. Prodej pozemku v k.ú. Mladý Smolivec p.č. 263/49 o výměře 316 m2 za cenu 20,-- Kč/m2, pan (***), Starý Smolivec
 7. Smírčí kříž ve Starém Smolivci
 8. Informace p větrných elektrárnách v Kasejovicích
 9. Informace o investičních akcích, čerpání dotací v letošním roce
 10. Příprava investičních akcí a žádostí o dotace pro příští rok
 11. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 11. 8. 2009

Eva Kubová
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 11.08.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.08.2009

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace