Pozvánka(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat dne 16. července 2009 od 20.00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci.

Program:

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Smlouva o programátorském servisu a podpoře (účetní programy obce)
 6. Žádost o prodej pozemku p.č. 117/1 v k.ú. Starý Smolivec pan Svoboda z Prahy
 7. Žádost o pronájem části pozemku p.č. 946/16 v k.ú. Mladý Smolivec pan Svoboda z Prahy
 8. Žádost o pronájem bytu v domě čp. 10 v k.ú. Radošice, Martin Šmolík, Radošice
 9. Žádost pana Nachtmana z Plzně na pronájem pozemku v k.ú. Budislavice st.p.č. 85 za hasičárnou
 10. Žádost na pronájem hostince v KD ve Starém Smolivci, paní Štěpánka Kapínová, Radošice
 11. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 9. 7. 2009

Eva Kubová
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 09.07.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 16.07.2009

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace