Pozvánka(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve středu dne 24. března 2010 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mladém Smolivci.

Program

  1. Schválení programu
  2. Volba ověřovatelů
  3. Kontrola usnesení
  4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, ÚSC Mladý Smolivec, závěrečný účet, inventury ke dni 31. 12. 2009
  5. Rozdělení HV Mateřské školy ve Starém Smolivci za rok 2009
  6. Směrnice o finanční kontrole
  7. Pronájem části pozemku 616/9 KN o výměře 500 m2 za cenu 1,-- Kč/m2/rok
  8. Výběrové řízení na rekonstrukci MŠ ve Starém Smolivci projekt „Malovaná školka nejen pro předškoláky"
  9. Povolení k hostování pouťových atrakcí
  10. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 17. 3 2010

  Eva Kubová
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 17.03.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 24.03.2010

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace