Pozvánka(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat dne 21. ledna 2010 od 19.00 hodin v hostinci u Slavíčků v Dožicích.

Program

  1. Schválení programu
  2. Volba ověřovatelů
  3. Kontrola usnesení
  4. Výběr hostinského do Dožic
  5. Rozpočtové opatření
  6. Strategický plán obce
  7. Hospodaření v lese za rok 2009
  8. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pramen PP0377 Dožice
  9. Krajinotvorný program Mladý Smolivec
  10.  Diskuse

V Mladém Smolivci dne 14.01.2010

  Eva Kubová
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 14.01.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 21.01.2010

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace