Pozvánka(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 16. prosince 2010 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Mladém Smolivci.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Pronájem části pozemku v k. ú. Budislavice 282/5 d2 PK o výměře 900 m2 za účelem využití jako výběh pro koně, p. Blanka Youseef Nachtmanová z Budislavic (pozemek za čp. 60, Nachtman)
 6. Směna pozemků s bratry Sobotovými z Prahy v k. ú. Radošice p. č. 424/5 o výměře 498 m2, p. č. 425/2 o výměře 3213 m2, p. č. 425/12 o výměře 282m2 za pozemek v k. ú. Radošice p. č. 587/1 o výměře 3849 m2
 7. Pojistná smlouva na obecní auto Opel Zafira – pojištění NA100PRO
 8. Vyúčtování nákladů na žáky ZŠ Kasejovice (23 žáků – 109.300,-- Kč) a ZŠ Hvožďany (14 žáků – 42.300,-- Kč)
 9. Vyúčtování za Setkání důchodců a za Kasejovické noviny
 10. Obecně závazná vyhláška 1/2010 na odvoz TKO pro rok 2011
 11. Schválení rozpočtu na rok 2011
 12. Výsledek zadávacího řízení na rekonstrukci památníků „Rekonstrukce památníků Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Dožice, Budislavice, Smírčí kříž Starý Smolivec, Boží muka Starý Smolivec včetně úpravy prostranství“
 13. Vyúčtování provedených prací na kostele sv. Michaela Archanděla v Dožicích
 14. Získání dotace na rekonstrukci komunikace v Mladém Smolivci od kapličky na křižovatku do Agrochovu, prostranství před prodejnou a vedle prodejny směrem k OÚ
 15. Inventarizační komise, stanovení data inventury
 16. Hospodaření v lese za rok 2010
 17. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 9. 12. 2010

Eva Kubová
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 09.12.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 16.12.2010

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace