Pozvánka(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 20.ledna 2011 od 19.00 hodin v Kulturním domě ve Starém Smolivci.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Podpisové vzory pracovníků určených k nařizování a schvalování hospodářských operací
 6. Stanovení data zadávacího řízení na „Opravu místní komunikace a prostranství Mladý Smolivec“ a jmenování hodnotící komise.
 7. Žádost manželů Novotných z Příbrami na povolení k hostování na našich poutích v roce 2011.
 8. Žádost paní Tajovské o snížení nájmu v Hostinci Dožice
 9. Prodloužení spoje z Blatné do Radošic
 10. Kontrola neplatičů za místní poplatky za rok 2010
 11. Hospodářský výsledek v lesním hospodářství za rok 2010
 12. Podání žádosti o dotaci do PSOV Plzeňský kraj, MMR Praha – rekonstrukce dětského hřiště MŠ Starý Smolivec a Havarijního programu MK Praha na rekonstrukci fasády kostela v Dožicích
 13. Informace o obdržených dotacích pro rok 2011
 14. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 11. 1. 2011

Eva Kubová
starostka obce

 

 

Vyvěšeno na úřední desku: 11.01.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.01.2011

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace