Pozvánka(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 24. března 2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec.

Program:

  1. Schválení programu
  2. Volba ověřovatelů
  3. Kontrola usnesení
  4. Rozpočtové opatření
  5. Rozdělení HV za rok 2011 Mateřská škola Starý Smolivec
  6. Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou Čepro a.s. – pozemky p. č. 754/3, 754/6 KN a p. č. 754/32 PK v k. ú. Radošice
  7. Informace o dotacích a probíhajících investičních akcí
  8. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 16. 3. 2011

Eva Kubová
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 16.03.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 24.03.2011

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace