Pozvánka(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 21. dubna 2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Mladý Smolivec.

Program:

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení EE v k. ú. Starý Smolivec s firmou ČEZ Distribuce a.s. (chaty)
 6. Smlouva o zřízení věcného břemene na vedení EE v k. ú. Starý Smolivec parcela č. 12/1, 892/1, 893 vše KN s firmou ČEZ Distribuce a.s. (Stoklasa)
 7. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na vedení EE v k. ú. Dožice s firmou ČEZ Distribuce a.s. (Do souhradí)
 8. Žádost na koupi pozemku v k. ú. Starý Smolivec paní Michaela Procházková, Malečov, Ústí nad Labem
 9. Žádost na koupi pozemku v k. ú. Radošice paní Jana Čečilová, Praha
 10. Žádost o pronájem hostince v Mladém Smolivci paní Kateřina Marková, Praha
 11. Žádost o pronájem pozemku v k. ú. Mladý Smolivec a povolení vjezdu na komunikaci Mladý Smolivec – Budislavice pan Miloš Lederbuch, Mladý Smolivec
 12. Neinvestiční dotace na žáky v ZŠ Nepomuk za rok 2010 a záloha na rok 2011
 13. Nabídka na prodej pozemku v k. ú. Starý Smolivec (studny) pan Krátký, Starý Smolivec
 14. Nabídka na pronájem pozemku v k. ú. Starý Smolivec (MŠ) paní Dagmar Justrová, Rožmitál p. Třemšínem
 15. Žádost MS Stráž Mladý Smolivec na ručení k úvěru na předfinancování projektu Centrum Mysliveckého sdružení Stráž
 16. Inventura v hostinci Mladý Smolivec
 17. Žádost České národopisné společnosti o kontakty na naše kronikáře
 18. Informace o projektu Památníky, paměť svědomí, svědomí paměti
 19. Kanalizace na hřišti ve Starém Smolivci
 20. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 14. 4. 2011

Eva Kubová
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 14.04.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 21.04.2011

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace