Pozvánka(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 21. července 2011 od 20.00 hodin v hostinci v Dožicích.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Úhrada neinvestičních výdajů na žáky ZŠ Vrčeň a ZŠ Blatná
 6. Prodej pozemku v k.ú. Radošice p.č. 425/15 paní Marii Bártové z Radošic
 7. Pozemek u pomníku v Dožicích
 8. Žádost o finanční dar Blatenských mažoretek
 9. Žádost o vyjádření k projektu přestavby čp. 24 v Radošicích, paní Rottová
 10. Žádost o vyjádření k projektu na výstavbu skladu zemědělských strojů a nářadí ve Starém Smolivci, pan Trnka
 11. Žádost o koupi obecního pozemku v k.ú. Starý Smolivec, pan Voříšek z Hvožďan
 12. 12. Žádost o finanční dar SDH Mladý Smolivec
 13. Závazný souhlas s využíváním sběrného dvora v Kasejovicích
 14. Získaná dotace na fasádu kostela v Dožicích
 15. Výsledek zadávacího řízení zakázky malého rozsahu na přestavbu hasičské zbrojnice ve Starém Smolivci
 16. Příprava projektu na rekonstrukci klubovny na hřišti v Dožicích
 17. Žádosti občanů
 18. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 13. 7. 2011
Eva Kubová
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 14.07.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 21.07.2011

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace