Pozvánka(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 18. srpna 2011 od 20.00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Smlouva o zřízení věcného břemena na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy v k. ú. Budislavice p.č. 616/1 (před p. Vilhelmem) pro ČEZ Distribuci a.s.
 6. Žádost o pronájem pozemku v k. ú. Mladý Smolivec p.č. 946/7 o výměře 86 m2 za cenu 1 Kč/m2/rok p. Luboš Bůžek, Plzeň
 7. Žádost o prodej pozemku v k. ú. Dožice p.č. 817/21 o výměře 41 m2 a p.č. 817/20 o výměře 19 m2 vše za 20,-- Kč/m2 p. Jiří Kovařík, Dožice
 8. Žádost o vyjádření k projektu na výstavbu skladu zemědělských strojů a nářadí ve Starém Smolivci, p. Trnka, Klatovy
 9. Žádost HC Mladý Smolivec na zakoupení dresů
 10. Žádost o pronájem hostince ve Starém Smolivci p. Klán Radoslav, Praha
 11. Žádost o zřízení vodovodní přípojky v Mladém Smolivci k čp. 23, paní Jana Kopecká, Roztoky
 12. Žádost o koupi pozemku v k.ú. Radošice ke stavbě chaty p. Křivská Vladislava, Plzeň
 13. Doplněná žádost na koupi pozemku v k.ú. Starý Smolivec p. Marcel Voříšek, Hvožďany
 14. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 9. 8. 2011
Eva Kubová
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 11.08.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 18.08.2011

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace