Pozvánka(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 15. září 2011 od 20.00 hodin v hostinci u Křížů v Budislavicích.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Prodej pozemku v k.ú. Radošice p.č. 425/14 p. Křivská, Plzeň
 6. Smlouva o zřízení věcného břemene v k.ú. Radošice p.č. 978/9, firma ČEZ Distribuce, a.s.
 7. Žádost o zřízení vodovodní přípojky k čp. 77 Mladý Smolivec, manželé Báčkovi, Praha
 8. Pronájem hostince v KD ve Starém Smolivci p. Klán, Praha
 9. Projekt Cyklostezka „Formanská stezka“ Starý Smolivec – Dožice, financování projektu
 10. Smlouva na zpracování projektu cyklostezky s firmou Grantika České spořitelny a.s.
 11. Žádost o vyjádření k projektu na výstavbu skladu zemědělských strojů a nářadí p. Trnka, Klatovy
 12. Žádost o odkoupení pozemku pod verandou čp. 20 p. Bůžek Luboš, Plzeň
 13. Získání dotace na výstavbu dětského hřiště u MŠ ve Starém Smolivci, výběr dodavatele hracích prvků
 14. Prověrka BOZP
 15. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 8. 9. 2011

Eva Kubová
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 08.09.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.09.2011

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace