Pozvánka(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 20. října 2011 od 20.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Mladém Smolivci.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Žádost o vyjádření ke stavebnímu povolení přístřešku u stodoly p. Duchek Radošice
 6. Vyjádření sousedů k ohlášení stavby brány a oplocení na vstupu pozemku v k.ú. Dožice p.č. 69/11 GP p. Konváře z Dožic
 7. Konečné vyúčtování HBH 2011 ve Starém Smolivci
 8. Úhrada neinvestičních nákladů na provoz ZŠ v Kasejovicích za rok 2010 a 2011
 9. Úhrada neinvestičních nákladů na provoz ZŠ v Hvožďanech 2010/2011
 10. Stanovení neinvestičních nákladů MŠ Starý Smolivec za rok 2010
 11. Obecní pozemky v Budislavicích a jejich neoprávněné užívání
 12. Jednosměrné uzavření ulice u Blovských v Dožicích a nové zrcadlo v Mladém Smolivci u zastávky
 13. Geometrický plán pro prodej pozemků p. Hrubešovi a manželům Hrubešovým z Mladého Smolivce (žádost z roku 2008)
 14. Informace o probíhajících stavbách
 15. Informace o připravovaných projektech
 16. Příprava rozpočtu pro rok 2012, výše poplatků pro rok 2012
 17. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 13. 10. 2011

Eva Kubová
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 13.10.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.10.2011

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace