Pozvánka(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 24. listopadu 2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Mladém Smolivci.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Prodej pozemků v k.ú. Mladý Smolivec st. p. 179 o výměře 26 m2, p.p. 263/46 o výměře 35 m2, p. p. 263/45 o výměře 95 m2 a p.p. 263/47 o výměře 22 m2 všechny za cenu 20 Kč/m2 manželům Hrubešovým a Karlu Hrubešovi ml. z Mladého Smolivce
 6. Pronájem části pozemku v k.ú. Mladý Smolivec p.p. 263/17 p. Miroslavu Šustrovi z Mladého Smolivce za účelem pronájmu dříví o výměře 100 m2
 7. Úhrada neinvestičních nákladů na žáka ZŠ Zruč nad Sázavou
 8. Převod majetku z účtu 022 na účet 028 DHIM
 9. Hospodaření v lese k 31. 10. 2011
 10. Úprava nájemních smluv v obecních bytech
 11. Žádost dětí na příspěvek za pronájem tělocvičny ve Hvožďanech (basketbal)
 12. Příprava rozpočtu na rok 2012
 13. Podmínky pro prodej a pronájem obecních pozemků
 14. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 17. 11. 2011

Vyvěšeno na úřední desku: 17.11.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 24.11.2011

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace