Pozvánka(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 26. ledna 2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Mladém Smolivci.

Program

 1. Schválení programu
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Rozpočtové opatření
 5. Zpráva kontrolního výboru za rok 2011
 6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a.s. (RD p. 425/5 Radošice – Bláha)
 7. Pronájem části pozemku p.č. 75/2 v k. ú. Mladý Smolivec firmě ČSAD autobusy Plzeň (tři parkovací místa)
 8. Schválení kandidáta do funkce místopředsedy Mikroregionu Nepomucko
 9. Turistické známky
 10. Hospodaření v lese za rok 2011
 11. Dotace pro rok 2012
 12. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 18. 1. 2012

Vyvěšeno na úřední desku: 18.01.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 26.01.2012

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace