Pozvánka(archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek dne 16. února 2012 od 19.00 hodin v sále hostince U Fialů v Radošicích.

Program

  • Schválení programu
  • Volba ověřovatelů
  • Kontrola usnesení
  • Nová smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ Distribuce a.s. (RD p. 425/5 Radošice – Bláha)
  • Pronájem ubytoven v KD Starý Smolivec čp. 1 - přízemí
  • Dodatek 1/2012 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku PK na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2012
  • Odkoupení pozemku v k.ú. Dožice p.č. 584/7 o výměře 529 m2 za cenu 13.500 Kč od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha
  • Stížnosti občanů
  • Úprava návsi v obci Radošice
  • Diskuse

V Mladém Smolivci dne 9. 2. 2012

Vyvěšeno na úřední desku: 09.02.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 16.02.2012

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace