Pozvánka na veřejné zasedání OZ dne 14. 5. 2015 (archiv dokumentů)

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec, které se bude konat ve čtvrtek 14. 5. 2015 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci.

Program

  1. Schválení programu
  2. Volba ověřovatelů
  3. Kontrola usnesení
  4. Rozpočtové opatření
  5. Smlouva o zřízení věcného břemene pro vkladové řízení do KN Dožice, RD, p.č. 134/1 – v NN, k NN s firmou ČEZ Distribuce a.s.
  6. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s firmou Diakonie ČCE Praha na poskytnutí dotace na zajištění služby rané péče
  7. Pověření starostky obce k zastupování Obce Mladý Smolivec v MAS sv. Jana z Nepomuku a ve volených orgánech
  8. Došlá pošta
  9. Diskuse

V Mladém Smolivci dne 6. 5. 2015

Podepsán: Eva Kubová - starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 06.05.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 14.05.2015

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace