Stanovení (archiv dokumentů)

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.

Obecní úřad Mladý Smolivec

Vyřizuje: Růtová
V Mladém Smolivci dne : 29.3.2010

Věc: stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Starostka Obce Mladý Smolivec Eva Kubová stanovuje pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se uskuteční ve dnech 28. - 29. května 2010, minimální počet členů okrskové volební komise takto:

3 členové + zapisovatel.

Eva Kubová
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 29.03.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 14.04.2010

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace