Veřejná vyhláška(archiv dokumentů)

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti.

tel. spojení: 371585145
vyhotovil: Růtová

 Veřejná vyhláška
o možnosti převzetí písemnosti

OÚ Mladý Smolivec v souladu s ustanovením §25 odst.1,2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,       ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) oznamuje, že písemnost vydaná dne 10.3.2010
pod názvem

Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

adresovaná:    

p.Jan Mičian nar. 4.8. 1976, paní Hana Mičianová nar. 24.12. 1974, Adam Mičian nar. 8.8. 2007, Kateřina Klečková nar. 16.6. 1992 a Sára Klečková nar. 16.12. 1997

je uložena dne 10.3.2010  na OÚ v Mladém Smolivci, a je možné si ji převzít do 15 dnů ode dne uložení.

Pondělí, středa  7.00- 17.00 hod.

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů a zveřejněna dálkovým přístupem. Patnáctý den po vyvěšení a zveřejnění se považuje písemnost za doručenou (§25 odst.2 spr.řádu).

Vyvěšeno na úřední desku: 10.03.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 25.03.2010

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace