Veřejná vyhláška(archiv dokumentů)

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti.

tel. spojení: 371585145
vyhotovil: Růtová

 Veřejná vyhláška
o možnosti převzetí písemnosti

 OÚ Mladý Smolivec v souladu s ustanovením §25 odst.1,2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) oznamuje, že vydaná písemnost  dne 6.4. 2010

Výzva účastníkům řízení k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

adresovaná:    

paní Jana Bílá, nar. 11.7. 1969,
p. Jiří Bílý, nar. 16.12. 1988,
p. Miroslav Boháč, nar. 1.3. 1978 a
p. Martin Žežulka, nar. 29.7. 1964.

je uložena dne 6.4. 2010 na OÚ v Mladém Smolivci, a je možné si ji převzít do 15 dnů ode dne uložení.

Pondělí, středa 7.00- 17.00 hod.

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů a zveřejněna dálkovým přístupem. Patnáctý den po vyvěšení a zveřejnění se považuje písemnost za doručenou (§25 odst.2 spr.řádu).

Vyvěšeno na úřední desku: 06.04.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 21.04.2010

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace