Záměr(archiv dokumentů)

Zveřejnění záměru OÚ Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Oznámení č. 1/2010

Obec Mladý Smolivec v souladu s § 39 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. zveřejňuje:

  • záměr pronájmu pozemku - zemědělská půda v k. ú. Mladý Smolivec, parcela 263/23 KN o výměře 678 m2 za cenu 0,10 Kč/m2 na rok
  • záměr pronájmu pozemku – zemědělská půda v k. ú. Mladý Smolivec, část parcely 263/1 PK o výměře 125000 m2 za cenu 0,07 Kč/m2 na rok
  • záměr pronájmu pozemku – zemědělská půda v k. ú. Mladý Smolivec, parcela č. 539 PK o výměře 8812 m2 za cenu 0,07 Kč/m2 na rok

Eva Kubová
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 25.01.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 10.02.2010

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace