Závěrečný účet r. 2020 a schválený rozpočet na r. 2021 Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství(archiv dokumentů)

Oznámení o zveřejnění rozpočtových dokumentů, Závěrečný účet svazku za rok 2020, Schválený rozpočet na rok 2021, Střednědobý výhled rozpočtu svazku na roky 2022 - 2024, Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření k 31.12.2020

Vyvěšeno na úřední desku: 28.05.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 13.06.2021

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace