Usnesení č. 12 / 15

Usnesení č. 12 / 15 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Mladý Smolivec konaného dne 15. 12. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti OÚ v Mladém Smolivci.

Zastupitelstvo Obce Mladý Smolivec

volí:

 •   ověřovatele zápisu – Jan Spour, Josef Matoušek

schvaluje:

 • program zasedání
 • rozpočtové opatření 12/2015
 • návrh rozpočtu na rok 2016, vyrovnaný rozpočet 14000000 Kč
 • uzavření dodatku č. 9 s firmou RUMPOLD – P s.r.o., IČO 61778516
 • přijetí daru od SDH Starý Smolivec ve výši 9000 Kč na nákup požární AVIE DA 12

bere na vědomí:

 • kontrolu usnesení 11/15
 • zprávy o hospodaření v lese a v odpadovém hospodářství za rok 2015
 • zprávy kontrolního a finančního výboru, stavební komise za rok 2015
 • informaci o probíhajícím výběru zpracovatele žádosti o dotaci do programu IROP na hasičské auto pro JPO III Mladý Smolivec
 • návrh rozpočtu DSO Mikroregion Nepomucko na rok 2016
 • návrh rozpočtu DSO okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2016
 • žádost o ukončení smlouvy na pronájem pozemku vedle čp. 34 p. Skuhravé ze Starého Smolivce s tím, že smlouva bude ke dni 31. 12. 2015 ukončena

V Mladém Smolivci dne 16. 12. 2015

Jan Spour místostarosta obce
Eva Kubová starostka obce

Vyvěšeno na úřední desku: 16.12.2015

Z úřední desky bylo sejmuto: 31.12.2015

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace