Vyhlášky a předpisy

Obecně závazné vyhlášky a závazné předpisy obce Mladý Smolivec.

Řád veřejného pohřebiště Obce Mladý Smolivec
Obec Mladý Smolivec jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště) podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (dále jen zákon) a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 84 odst. 2) písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vydává řád veřejného pohřebiště.
Min.doba zveřejnění od 19.05.2017 do 09.06.2017.

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č.1/2017
Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č.1/2017 - Požární řád obce.
Min.doba zveřejnění od 10.03.2017 do 25.03.2017.

ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRU
Ohlašovna požáru slouží k nahlášení požáru, vyhlášení požárního poplachu Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje - územní odbor Plzeň-jih a místním jednotkám Sboru dobrovolných hasičů obce Mladý Smolivec a jejich vyslání na místo události.
Min.doba zveřejnění od 09.03.2017 do 24.03.2017.

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č.2/2016
Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č.2/2016 o místním poplatku ze psů
Min.doba zveřejnění od 14.09.2016 do 30.09.2016.

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č. 1/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Min.doba zveřejnění od 02.05.2016 do 16.05.2016.

JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva obce Mladý Smolivec
Zastupitelstvo obce Mladý Smolivec vydává dle § 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen " zákon o obcích ") tento Jednací řád:
Min.doba zveřejnění od 01.05.2016 do 15.05.2016.

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č.2/2015
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Min.doba zveřejnění od 01.12.2015 do 17.12.2015.

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic
Pravidla pro přijímání a vyřizování petic Obce Mladý Smolivec.
Min.doba zveřejnění od 26.11.2015 do 11.12.2015.

Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mladý Smolivec
Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 6 zákona Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen "zákon"), tj. veřejných zakázek na dodávky a služby pod 2.000.000,- Kč bez DPH a veřejných zakázek na stavební práce pod 6.000.000,- Kč.
Min.doba zveřejnění od 03.09.2015 do 18.09.2015.

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č.1/2015
Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mladý Smolivec.
Min.doba zveřejnění od 17.04.2015 do 02.05.2015.

Povodňový plán obce
Povodňový plán obce Mladý Smolivec.
Min.doba zveřejnění od 22.09.2011 do 07.10.2011.

Povodňová komise
Složení Povodňové komise Obce Mladý Smolivec.
Min.doba zveřejnění od 22.09.2011 do 07.10.2011.

Územní plán
Územní plán obce Mladý Smolivec.
Min.doba zveřejnění od 16.04.2010 do 02.05.2010.

Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb.
Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obce Mladý Smolivec
Min.doba zveřejnění od 07.04.2010 do 22.04.2010.

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č.1/2008
Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č.1/2008 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti.
Min.doba zveřejnění od 02.07.2008 do 04.08.2008.

Vodné pro Obec Mladý Smolivec
Obec Mladý Smolivec stanovuje cenu vodného od 1.7.2008 pro veřejné vodovody Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Dožice a Budislavice.
Min.doba zveřejnění od 15.05.2008 do 30.05.2008.

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č.2/2007
Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č.2/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Mladý Smolivec a jejich částí Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice.
Min.doba zveřejnění od 14.12.2007 do 29.12.2007.

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE
podle zákona 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Min.doba zveřejnění od 30.03.2000 do 15.04.2000.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace