Vyhlášky a předpisy

Obecně závazné vyhlášky a závazné předpisy obce Mladý Smolivec.

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č. 1/2020
Obecně závazná vyhláška obce 1/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zveřejněno: 14.12.2020.

Nájemné hrobového místa pohřebiště Budislavice pro Obec Mladý Smolivec
Obec Mladý Smolivec stanovuje nájemné od 1.1 2020 pro hrobová místa pohřebiště v Budislavicích 10 Kč/m2/rok
Zveřejněno: 13.03.2020.

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č. 4/2019
Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č. 4/2019, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Mladý Smolivec
Zveřejněno: 16.12.2019.

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č. 3/2019
Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č. 3/2019, o místním poplatku ze psů
Zveřejněno: 16.12.2019.

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č. 1/2019
Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mladý Smolivec
Zveřejněno: 16.12.2019.

Povodňová komise
Složení Povodňové komise Obce Mladý Smolivec
Zveřejněno: 27.09.2019.

Vodné pro Obec Mladý Smolivec od 1. 8. 2019
Obec Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk, IČO 00 256 935, STANOVUJE CENU VODNÉHO OD 1. 8. 2019 pro veřejné vodovody Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Dožice a Budislavice 15 Kč/m3 bez DPH. Cenu vodného schválilo zastupitelstvo obce 19. 7. 2019 usnesením 8/19.
Zveřejněno: 24.07.2019.

Vodné pro Obec Mladý Smolivec od 1. 8. 2018
Obec Mladý Smolivec, Mladý Smolivec 95, 335 01 Nepomuk, IČO 00 256 935, STANOVUJE CENU VODNÉHO OD 1. 8. 2018 pro veřejné vodovody Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Dožice a Budislavice 12 Kč/m3 bez DPH. Cenu vodného schválilo zastupitelstvo obce 19. 7. 2018 usnesením 8/18.
Zveřejněno: 01.08.2018.

Směrnice pro nakládání s osobními údaji
Směrnice Obce Mladý Smolivec pro nakládání s osobními údaji
Zveřejněno: 24.05.2018.

Informace o zpracování osobních údajů
Informace o zpracování osobních údajů, správci, pověřenci a Vašich právech v souvislosti se zpracováním a ochranou osobních údajů.
Zveřejněno: 23.05.2018.

Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mladý Smolivec
Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon"), tj. veřejných zakázek na dodávky a služby pod 2.000.000,- Kč bez DPH a veřejných zakázek na stavební práce pod 6.000.000,- Kč.
Zveřejněno: 29.03.2018.

Řád veřejného pohřebiště Obce Mladý Smolivec
Obec Mladý Smolivec jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště) podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (dále jen zákon) a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 84 odst. 2) písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vydává řád veřejného pohřebiště.
Zveřejněno: 19.05.2017.

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č.1/2017
Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č.1/2017 - Požární řád obce.
Zveřejněno: 10.03.2017.

ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRU
Ohlašovna požáru slouží k nahlášení požáru, vyhlášení požárního poplachu Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje - územní odbor Plzeň-jih a místním jednotkám Sboru dobrovolných hasičů obce Mladý Smolivec a jejich vyslání na místo události.
Zveřejněno: 09.03.2017.

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č. 1/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Zveřejněno: 02.05.2016.

JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva obce Mladý Smolivec
Zastupitelstvo obce Mladý Smolivec vydává dle § 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen " zákon o obcích ") tento Jednací řád:
Zveřejněno: 01.05.2016.

Plán financování obnovy vodovodů
Plán financování obnovy vodovodů Obce Mladý Smolivec
Zveřejněno: 26.11.2015.

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic
Pravidla pro přijímání a vyřizování petic Obce Mladý Smolivec.
Zveřejněno: 26.11.2015.

Povodňový plán obce
Povodňový plán obce Mladý Smolivec.
Zveřejněno: 22.09.2011.

Územní plán
Územní plán obce Mladý Smolivec.
Zveřejněno: 16.04.2010.

Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb.
Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obce Mladý Smolivec
Zveřejněno: 07.04.2010.

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č.1/2008
Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č.1/2008 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti.
Zveřejněno: 02.07.2008.

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE
podle zákona 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Zveřejněno: 30.03.2000.

Zveřejněno: .
Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace