Vyhlášky a předpisy

Obecně závazné vyhlášky a závazné předpisy obce Mladý Smolivec.

Směrnice pro nakládání s osobními údaji
Směrnice Obce Mladý Smolivec pro nakládání s osobními údaji
Zveřejněno: 24.05.2018.

Sdělení o výkonu funkce pověřence pro ochranu osobních údajů
Informace o osobě pověřence pro ochranu osobních údajů OÚ Mladý Smolivec
Zveřejněno: 23.05.2018.

Informace o zpracování osobních údajů
Informace o zpracování osobních údajů, správci, pověřenci a Vašich právech v souvislosti se zpracováním a ochranou osobních údajů.
Zveřejněno: 23.05.2018.

Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Mladý Smolivec
Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon"), tj. veřejných zakázek na dodávky a služby pod 2.000.000,- Kč bez DPH a veřejných zakázek na stavební práce pod 6.000.000,- Kč.
Zveřejněno: 29.03.2018.

Řád veřejného pohřebiště Obce Mladý Smolivec
Obec Mladý Smolivec jako provozovatel veřejného pohřebiště (dále jen pohřebiště) podle § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví (dále jen zákon) a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 84 odst. 2) písm. t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích vydává řád veřejného pohřebiště.
Zveřejněno: 19.05.2017.

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č.1/2017
Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č.1/2017 - Požární řád obce.
Zveřejněno: 10.03.2017.

ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRU
Ohlašovna požáru slouží k nahlášení požáru, vyhlášení požárního poplachu Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje - územní odbor Plzeň-jih a místním jednotkám Sboru dobrovolných hasičů obce Mladý Smolivec a jejich vyslání na místo události.
Zveřejněno: 09.03.2017.

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č.2/2016
Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č.2/2016 o místním poplatku ze psů
Zveřejněno: 14.09.2016.

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č. 1/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Zveřejněno: 02.05.2016.

JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva obce Mladý Smolivec
Zastupitelstvo obce Mladý Smolivec vydává dle § 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen " zákon o obcích ") tento Jednací řád:
Zveřejněno: 01.05.2016.

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č.2/2015
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zveřejněno: 01.12.2015.

Pravidla pro přijímání a vyřizování petic
Pravidla pro přijímání a vyřizování petic Obce Mladý Smolivec.
Zveřejněno: 26.11.2015.

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č.1/2015
Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mladý Smolivec.
Zveřejněno: 17.04.2015.

Povodňový plán obce
Povodňový plán obce Mladý Smolivec.
Zveřejněno: 22.09.2011.

Povodňová komise
Složení Povodňové komise Obce Mladý Smolivec.
Zveřejněno: 22.09.2011.

Územní plán
Územní plán obce Mladý Smolivec.
Zveřejněno: 16.04.2010.

Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb.
Směrnice k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obce Mladý Smolivec
Zveřejněno: 07.04.2010.

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č.1/2008
Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č.1/2008 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti.
Zveřejněno: 02.07.2008.

Vodné pro Obec Mladý Smolivec
Obec Mladý Smolivec stanovuje cenu vodného od 1.7.2008 pro veřejné vodovody Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Dožice a Budislavice.
Zveřejněno: 15.05.2008.

Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č.2/2007
Obecně závazná vyhláška obce Mladý Smolivec č.2/2007, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Mladý Smolivec a jejich částí Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice.
Zveřejněno: 14.12.2007.

VNITŘNÍ SMĚRNICE O VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O INFORMACE
podle zákona 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Zveřejněno: 30.03.2000.

Zveřejněno: .
Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace