Ztráty a nálezy

Ztracené nebo nalezené věci v našich obcích předané občany na OÚ Mladý Smolivec.

Občanský zákoník v ustanovení § 1051 stanoví, že kdo najde ztracenou věc, nesmí si ji bez dalšího ponechat. Do roku 2013 byl povinen předat nález obci, na jejímž území k nálezu došlo, nově ji má nálezce vrátit tomu, kdo ji ztratil. Pokud není jasné, komu má být věc vrácena, je nálezce povinen oznámit nález do tří dnů obci.

OÚ Mladý Smolivec oznamuje, že mu byly předány níže uvedené nalezené věci, jejichž vlastník není znám:

Oznámení o zaparkovaném automobilu u OÚ Mladý Smolivec 22. 5. 2018
U OÚ je již od 1. 3. 2018 auto Renault Megane tmavě šedostříbrné barvy. SPZ 3P5 8494

Oznámení o nalezeném klíči s visačkou - 29. 7. 2016
Dne 29. 7. 2016 byl nalezen malý klíč s visačkou u ZKD Mladý Smolivec.

Oznámení o nalezeném domovním klíči - 31. 12. 2015
Dne 31. 12. 2015 byl nalezen domovní klíč v Mladém Smolivci.

Oznámení o nalezení bílých dámských hodinek - 9. 1. 2015
Dne 9. 1. 2015 byly nalezeny v Mladém Smolivci bílé dámské hodinky.

Oznámení o nalezeném pánském kole – březen 2014
Pánské kolo starší nalezené v Mladém Smolivci dne 27. 3. 2014 za čp. 41
Informace získáte na OÚ v Mladém Smolivci na tel. č. 371 585 145.

Oznámení o nalezeném dámském kole - březen 2014
Dámské kolo starší zn. Author, nalezené v Mladém Smolivci dne 20. 3. 2014 za čp. 30
Informace získáte na OÚ v Mladém Smolivci na tel. č. 371 585 145.

Oznámení o nalezeném dětském kole - březen 2014
Dětské kolo starší bílé, nalezené v Mladém Smolivci dne 20. 3. 2014 před čp. 18
Informace získáte na OÚ v Mladém Smolivci na tel. č. 371 585 145.


Nález

§ 1051

Má se za to, že si každý chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná. Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji.

§ 1052

(1) Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.
(2) Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem.

§ 1053

(1) Obec vyhlásí nález obvyklým způsobem. Nepřihlásí-li se v přiměřené době ten, kdo věc ztratil a má-li věc značnou hodnotu, učiní obec vhodné opatření, aby nález vešel v širší známost.
(2) Zjistí-li obec sama vlastníka, zejména z nezaměnitelného označení věci, oznámí mu nález a vyzve ho, aby si věc převzal.

 

……atd.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace