Ztráty a nálezy

Ztracené nebo nalezené věci v našich obcích předané občany na OÚ Mladý Smolivec.

Občanský zákoník v ustanovení § 1051 stanoví, že kdo najde ztracenou věc, nesmí si ji bez dalšího ponechat. Do roku 2013 byl povinen předat nález obci, na jejímž území k nálezu došlo, nově ji má nálezce vrátit tomu, kdo ji ztratil. Pokud není jasné, komu má být věc vrácena, je nálezce povinen oznámit nález do tří dnů obci.

OÚ Mladý Smolivec oznamuje, že mu byly předány níže uvedené nalezené věci, jejichž vlastník není znám:

Oznámení o nalezené fence v Dožicích ze dne 27.2.2020
Našla se fenka – kříženec, černo hnědá, asi 30 cm vysoká a podle zubů 3 roky stará. Fenka se objevila v Dožicích dne 27. 2. 2020

Oznámení o nalezeném klíči v Dožicích před poštou - 26.7.2019
V Dožicích před poštou se našel klíč, klíč je na kroužku jen jeden spolu s přívěskem a kolečkem do nákupního košíku. Klíč je uložen na OÚ v Mladém Smolivci. Podrobnosti na telefonu 371585145.

Oznámení o nalezené feně bílého labradora - 28.3.2019
Dne 28. 3. 2019 byla nalezena opuštěná fena bílého labradora s červeným obojkem před obcí Dožice. Fena byla umístěna do záchytného kotce ve Starém Smolivci, nyní je ve Starém Smolivci v náhradní péči. Majitel se může přihlásit na OÚ do 30. 5.2019.

Oznámení o nalezených klíčích od automobilu - 25.2.2019
Dne 25.2.2019 byly nalezeny klíče od automobilu v Dožicích před POŠTOU. Majitel si je může vyzvednout na OÚ v Mladém Smolivci.

Oznámení o nalezeném klíči Fab - 2.11.2018
Klíč FAB, nalezený v Mladém Smolivci vedle prodejny dne 2.11.2018.

Oznámení o nalezených dioptrických brýlí - 25.10.2017
Brýle dioptrické, nalezené ve Vůsí dne 25.10.2017

Oznámení o nalezeném klíči s visačkou dne 29.7.2016
Dne 29.7.2016 byl nalezen malý klíč s visačkou u ZKD Mladý Smolivec.


Nález

§ 1051

Má se za to, že si každý chce podržet své vlastnictví a že nalezená věc není opuštěná. Kdo věc najde, nesmí ji bez dalšího považovat za opuštěnou a přivlastnit si ji.

§ 1052

(1) Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.
(2) Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů; byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení, který se zachová podle jiných právních předpisů, a není-li jich, postupuje, jako by byl nálezcem.

§ 1053

(1) Obec vyhlásí nález obvyklým způsobem. Nepřihlásí-li se v přiměřené době ten, kdo věc ztratil a má-li věc značnou hodnotu, učiní obec vhodné opatření, aby nález vešel v širší známost.
(2) Zjistí-li obec sama vlastníka, zejména z nezaměnitelného označení věci, oznámí mu nález a vyzve ho, aby si věc převzal.

 

……atd.

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace