Obec Mladý Smolivec

Den dětí 2008

TJ Starý Smolivec ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů a Obce Mladý Smolivec uspořádal dne 6. července 2008 od 13.00 hod na hřišti ve Starém Smolivci akci „Oslavu dne dětí a začátku prázdnin“ a to již 2. ročník

Na zábavné sportovní odpoledne dorazilo asi padesát dětí ze Starého Smolivce a okolí. Děti soutěžily ve třech věkových kategoriích a šesti disciplínách – běh, jízda zručnosti na kole, skákání v pytli, hod míčkem na cíl, střelba na branku a překážkový běh s míčkem na lžíci. Po celé odpoledne měly děti k dispozici skákací hrad, mohly střílet ze vzduchovky a jezdit na čtyřkolkách. Ovšem nejvíce se líbila dětem disciplína, kterou si vymyslely samy. Zřejmě rozpálené slunce je inspirovalo a touha zchladit se, přiměly děti zabavit všechny balonky určené na jiné soutěže, napustily je vodou a vesele házely takto vylepšené balónky po sobě. To jim ale nestačilo, a tak se pustily do pořadatelů. No bylo nám všem docela mokro.
Pro výherce v jednotlivých disciplín byly připraveny medaile, ze kterých se děti radovaly nejvíce a věcné dárky. Samozřejmě všechny soutěžící i nesoutěžící děti dostaly balíčky z pamlsků a nanuky. Na závěr se opékaly vuřty. Počasí celé akci přálo a s přispěním sponzorů se „Den dětí….“ podařil. Odměnou všem pořadatelům byly rozesmáté tváře všech dětí.
Poděkování patří všem soutěžícím, pořadatelům a hlavně sponzorům:
Obec Mladý Smolivec, SDH Starý Smolivec, Mladý Smolivec, Dožice, Radošice a Budislavice, TJ Starý Smolivec, MS Stráž Mladý Smolivec, ZKD Plzeň, Agrochov Kasejovice-Smolivec a.s., Strom Lnáře, Kovo Kasejovice, Rybářství Lnáře, Oseva Blatná, Fialová Václava, Nesveda Karel, Krejčík Stanislav, Panýrek Pavel, Fiala Jan, Slavíčková Ivana, Kub Petr, Křížová Marie, Spour Jan, Klain Václav, Kabátníková Petra, IT Net Koudela-Dražan.

Autor článku: Blovský V.
Autor fotografií: Blovský V.