Obec Mladý Smolivec

Den dětí a začátek prázdnin – 4. ročník

4.července 2010 proběhla tradiční „Oslava dne dětí a začátku prázdnin“.

TJ Starý Smolivec ve spolupráci se Sbory dobrovolných hasičů, Obcí Mladý Smolivec a našimi podnikateli uspořádal dne 4. července 2010 od 13.00 hod na hřišti ve Starém Smolivci již tradiční „Oslavu dne dětí a začátku prázdnin“.
Na zábavné sportovní odpoledne dorazilo asi sedmdesát dětí ze Starého Smolivce a blízkého okolí. Děti soutěžily ve třech věkových kategoriích a šesti disciplínách – běh, jízda zručnosti na kole, skákání v pytli, hod míčkem na cíl, střelba na branku a chytání ryb na čas.
Celé odpoledne děti dováděly na megatrampolíně, nafukovaly balónky, mohli si v mezidisciplíně zasoutěžit v chůzi na chůdách. Opět se ujala mezidisciplína – naplněný balonek vodou musí být hozen tak, aby zasáhl soupeře. Počasí tentokráte nezklamalo, a rozehřáté děti jsme kropili z přistavené cisterny hasičů z Mladého Smolivce. To bylo domluvené dopředu. Ale co bylo překvapení jak pro děti, tak i pro pořadatele, byl monstrózní příjezd hasičů z Radošic, kteří dorazili na hřiště v historických uniformách a na historické stříkačce. Stříkačka nebyla sice tažena koňským potahem, ale radošickou avií, zato však za doprovodu majáku. I oni pokropili soutěžící děti i pořadatele. Bylo to překvapení, jak se patří.
Pro výherce v jednotlivých disciplín byly připraveny medaile, ze kterých se děti radovaly nejvíce a věcné dárky. Samozřejmě, jako každý rok, všechny soutěžící i nesoutěžící děti dostaly balíčky z pamlsků a nanuky. Na závěr se pouštěli balonky štěstí a opékaly vuřty, celé odpoledne se točila limonáda zdarma. S přispěním sponzorů se „Den dětí a začátek prázdnin“ podařil. Odměnou všem pořadatelům byly rozesmáté tváře všech dětí.
Poděkování patří všem soutěžícím, pořadatelům a hlavně všem sponzorům, bez kterých se taková akce nedá pořádat.

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Rudolf Svoboda