Obec Mladý Smolivec

Den dětí a začátek prázdnin – 6. ročník

Tradiční zábavné odpoledne plné soutěží pro děti.

TJ Starý Smolivec ve spolupráci se Sbory dobrovolných hasičů, Obcí Mladý Smolivec, MS Stráž Mladý Smolivec a našimi podnikateli, uspořádal dne 6. července 2012 od 13.00 hod na hřišti ve Starém Smolivci již tradiční „Oslavu dne dětí a začátku prázdnin“.

Na zábavné sportovní odpoledne dorazilo asi sedmdesátpět dětí ze Starého Smolivce a blízkého okolí. Děti soutěžily ve třech věkových kategoriích a šesti disciplínách – běh, jízda zručnosti na kole, skákání v pytli, hod míčkem na cíl, střelba na branku a shozené kuželky na jeden pokus.

Celé odpoledne děti dováděly na trampolíně, nafukovaly balónky, mohly si v mezidisciplíně zasoutěžit v chůzi na chůdách a přetahování pomocí lana. Počasí bylo výborné, rozehřáté děti jsme kropili z přistavené cisterny hasičů z Mladého Smolivce. Tato část se dětem náramně líbila a děti si vyjezdily na mokré trávě dráhu a nechtěly přestat s dováděním.

Pro výherce v jednotlivých disciplínách byly připraveny medaile, ze kterých se děti radovaly nejvíce a věcné dárky. Samozřejmě, jako každý rok, všechny soutěžící i nesoutěžící děti dostaly balíčky z pamlsků a nanuky. Na závěr se opékaly klobásy, točila se limonáda zdarma. S přispěním sponzorů se „Den dětí a začátek prázdnin“ podařil a děti odcházely domů spokojené.

Poděkování patří všem soutěžícím, pořadatelům a hlavně všem sponzorům, bez kterých se taková akce nedá pořádat.

Eva Kubová

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Zdeněk Hřebejk, Rudolf Svoboda