Obec Mladý Smolivec

Děti si mohou hrát na nových hřištích

Mladosmolivecká hřiště se dočkala po patnácti letech nových lezeckých prvků a některá dokonce i posilovacích prvků pro dospěláky.

Dětská hřiště v našich obcích prošla rekonstrukcí. Díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR ČR), program Podpora rozvoje regionů 2019+, jsme vyměnili staré prolézačky za nové a pořídili nové posilovací stroje. V roce 2019 jsme podali žádost o dotaci, v roce 2020 jsme si vybrali firmu a z administrovali podporu a v letošním roce jsme mohli rekonstruovat. Na hřišti v Dožicích a ve Starém Smolivci jsme vyměnili staré lezecké sestavy za nové modernější. V Mladém Smolivci jsme vyměnili také lezeckou sestavu, ale ještě navíc jsme pořídili pro dospělé návštěvníky hřiště odpočinkovou zónu s posilovacími a protahovacími stroji. Tyto prvky jsme na naše hřiště v Mladém Smolivci vzali jako zkušební, abychom zjistili, jaký o ně bude zájem. Zastupitelé ostatních obcích měli trochu obavu, zda by se posilovací prvky v jejich obcích líbily a tak se zvolila varianta zatím jen do Mladého Smolivce. V Radošicích hřiště doznalo asi změnu největší, protože se nejprve muselo stavebně upravit. Musel se srovnat terén, dokončit část oplocení a položila se dlažba do pergoly. Pak teprve přišla na řadu část pro děti. Tady děti zatím mají prolézačku s houpačkami, protože ostatní dětské prvky byly ze starého hřiště odstraněny a díky svému technickému stavu se už na nové hřiště osadit nemohou. No a v Budislavicích se také přesouvalo, a to z fotbalového plácku na Drahách se dětský koutek přesunul blíž ke vsi vedle rybníčka. Do Budislavic se bude přesouvat stará prolézačka s houpačkou, která je ještě v dobrém stavu, ale aby to Budislavákům nebylo líto, pořídil se dětem malý prolézací domeček a pro dospělou populaci také tři posilovací stroje. Na hřiště máme objednaná pískoviště, ta ale budou až na podzim. Dále ještě čekáme na lavičky a pak už by zase mělo být zázemí pro odpočinek, hraní i cvičení kompletní ve všech našich obcích.
Stavební práce na hřišti v Radošicích hradila obec z vlastního rozpočtu a stály celkem 183 tis. Kč bez DPH, nový plot stál 110 tis. Kč bez DPH. Prolézačky a posilovací stroje na hřiště do Mladého Smolivce, Starého Smolivce, Radošic a Dožic stály 1.179.449,92 Kč včetně DPH, přičemž dotace z MMR ČR na tuto akci činí 825.615 Kč. No a posilovací stroje na hřiště v Budislavicích včetně domečku stály 92 tis. Kč včetně DPH. Ještě budeme platit ze svého rozpočtu asi 35 tis. Kč za lavičky a 70 tis. Kč za pískoviště. Náklady to nejsou malé, ale určitě užitečné. Protože rozvoj našich dětí bychom neměli měřit na peníze. Otázkou je, jak se naše děti k novým prolézačkám budou chovat, aby jim dlouho vydržely.

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Eva Kubová