Obec Mladý Smolivec

Dožice a Starý Smolivec mají nové autobusové čekárny.

Výměna autobusových zastávek a úpravy prostranství je další z dokončených investic obce.

10.9.2009
V Dožicích a ve Starém Smolivci se občané dočkali nových čekáren na autobusových zastávkách. Staré nevzhledné plechové čekárny, jednu ve Starém Smolivci a dvě v Dožicích, jsme nahradili novými, dřevěnými. Všechny tři čekárny byly v žalostném stavu, čekárna v Dožicích u pošty slouží v současné době dokonce jako čekárna na pojízdnou prodejnu, neboť od ledna zde máme zavřený obchod.
V Dožicích je to autobusová zastávka Na točně a U pošty, ve Starém Smolivci u Panušků. Všem třem čekárnám na zmíněných zastávkách odzvonilo již vloni, kdy jsme se zastupiteli rozhodli, že je vyměníme. Začátkem letošního roku jsme podali žádost na Krajský úřad Plzeňského kraje do programu stabilizace a obnovy venkova na projekt s názvem „Veřejná prostranství v okolí autobusových zastávek včetně výměny čekáren“, a když nám ji na kraji schválili, bylo definitivně rozhodnuto.
Firma ze Zábřehu nám zpracovala rozpočet a my jsme začali plánovat termín zahájení prací. Vše se rozjelo v červnu. Nejprve jsme demontovali staré zastávky, poté jsme zabetonovali obrubníky a položili zámkovou dlažbu. V červenci pak už přijela zásilka tří kompletně smontovaných čekáren, které jsme jeřábem usadili na svá místa. Celkové náklady na výměnu tří čekáren, podloží ze zámkové dlažby a úpravu prostranství se vyšplhaly na 301.012,-- Kč, přičemž Krajský úřad PK nám poskytl dotaci ve výši 170.000,-- Kč.
Na konec jsme upravili prostranství, oseli jsme trávu, zasadili keře a čekali, až přijede autobus, či pojízdná prodejna…..

Autor článku: Eva Kubová
Autor fotografií: Eva Kubová